Generalforsamling i Miljøforeningen

Foto: Per Farsund

Miljøforeningen i Rudersdal holder på tirsdag den 15. april generalforsamling.

Det foregår kl. 19 i Lille Bibliotekssal på Hovedbiblioteket i Birkerød. Og her vil foreningens medlemmer diskutere foreningens fremtidige virke, herunder holdningen til lokalplanforslaget om "driveren" mellem Stationsvej og Stiholmsvej.

Efter generalforsamlingen ca. kl. 20 vil formanden for kommunens teknik- og miljøudvalg, Vibeke Peschardt, fortælle om de nye planer på genbrugs- og fjernvarmeområdet, efter at kommunen er gået over til Nordforbrændingen.

Til denne del er alle velkomne.