Vi lytter til input

Kære Ole Foss. Der har ikke været afholdt en decideret høring, men mere et dialogmøde og jo, vi lytter bestemt til alle de input der kom på mødet, ligesom jeg med det samme forlængede fristen for jeres skriftlige input til forslaget.

Helle Tiedemann (A), kandidat til kommunalvalget, formand for Teknik- Miljøudvalget

Det gjorde jeg jo, fordi jeg lytter til, at der havde været for lidt opmærksomhed omkring det.

Beliggenheden kan ikke ændres, hvis det skal være campus med et supergodt studiemiljø, så er det netop vigtigt at der er ganske kort til universitetet. Jeg synes, at det er en fantastisk mulighed for at gøre noget virkelig godt for de studerende.

Du har selvfølgelig ret i, at vi sagtens kunne bygge ungdomsboliger et andet sted, men det ændrer jo ikke på, at der så kan bygges erhverv på grunden i stedet. Arealet er faktisk lagt ud til erhverv, vi vil bare gerne ændre det til boligområde.

Det er et smukt og dejligt rekreativt område og hvis du læser mit svar til Birte Kramhøft, så vil du kunne se, at jeg også rigtig gerne vil bevare Sømosen.