Furesø Museer modtager 85.000 kr.

– til udvikling af digitale undervisningsmaterialer

Museumssamarbejdet mellem Værløse Museum og Farums Arkiver og Museer er kommet rigtig godt fra start. Det nye Furesø Museer har lige modtaget det glade budskab om at få tildelt 85.000 kr. til udvikling af digitale undervisningsmidler. Pengene kommer fra Undervisnings- og Kulturministeriet, som har afsat en pulje på 15 mio. kr. til projekter, der ifølge Kulturarvsstyrelsen "kan være med til at gøre det endnu sjovere og mere attraktivt for elever og lærere at bruge museerne i undervisningen". Museerne i Værløse og Farum har i fællesskab formuleret et projektforslag, der tager udgangspunkt i Furesø Kommune som en yderst skovrig kommune. Projektets titel er ganske enkelt "Skovtur".Interessante historier og kulturspor fra Hareskovene, Nørreskoven og skovene omkring Øvre Mølledal vil nu, via internettet, blive gjort til et undervisningstilbud til lærere og elever – hvad enten man bor i Skagen eller i Stavnsholt.I løbet af 2007 og 2008 vil projektet konkret komme til at bestå af et undervisningsmateriale med temaerne: Landskabsdannelse, naturpleje, skovdrift, jagt, begravelsesskikke, oldtidshistorie, overtro, mv., som med tiden bliver tilgængeligt på internetportalen www.e-museum.dk.- jn