Frivillighedscenter til debat

Også bygningskomprimering blev debatteret, da Allerød Byråd holdt juni-møde

Foto: Michael Braunstein

På baggrund af forslag fra SF og S til budgetforhandlingerne kom spørgsmålet om et frivillighedscenter og bygningskomprimering til debat på byrådets juni-møde.

SF havde fremsendt følgende:

'SF ønsker at vi til stadighed bruger alle gode kræfter i vores forenings- og kulturliv. For at kunne dette og også skabe økonomisk frirum til dette bør arbejdet med at bygningskomprimere, sambruge faciliteter og lade frivillige løse opgaver i kommunalt øjemed fortsætte. SF ønsker flere forslag til, uagtet tidligere politiske beslutninger, hvordan denne udvikling kan forsætte.'

Og udspillet fra S lød: 'Anvisning af 10 pct. bygningskomprimering på alle områder.'

Et flertal i byrådet besluttede, at der skal arbejdes videre med en sag om muligheden for etablering af et frivillighedscenter.

Imod stemte Venstre og løsgængeren Lea Herdal. Venstre havde følgende mindretalsudtalelse: 'Venstre anerkender og går ind for at støtte det frivillige arbejde, men stemmer imod forslag 2, da Venstre mener, at konstitueringensaftalens tekst om en Frivillighedsservice anviser den rigtige måde at starte på.'

Et forslag om, at Kultur- og Idrætsudvalget skal indstille til Økonomiudvalget, om der bør ske yderligere bygningskomprimering på udvalgets område, faldt. Det hed i forslaget: 'I givet fald angiver udvalget hvilke konkrete ejendomme (herunder nuværende aktiviteter), der skal udarbejdet en konkret bygningskomprimeringssag om.'

For stemte S, Radikale, SF og John Køhler, Lokallisten Allerød-Sjælsø, mens resten af byrådet stemte imod.

"Det er blevet klart i dag, at det ikke længere er et princip at bygningskomprimere, men at man ønsker at se på indholdet fra sag til sag. De næste tre år skal vi finde 120 mio. kr., men jeg kunne godt tænke mig at få et svar fra de konservative på spørgsmålet: Hvis alt er kernevelfærd, hvor er så kernen?," spurgte Nikolaj Bührmann, SF, i byrådet.

John Jensen, Nye Borgerlige, mente, at "selvfølgelig skal vi have bygningskomprimering."

"Men hvis man foreslår det her, så skal man også have nosser til at pege på konkrete løsninger, ellers nytter det ikke noget. Man tør jo ikke eksempelvis lukke Lynge Bibliotek, for der er snart valg," sagde han og gik varmt ind for tanken om et frivillighedscenter.

Partifællen Jesper Hammer supplerede:

"Lad os tale om bygningskomprimering i alle udvalg. Sagen er jo, at vi taler om det, men ikke gør det. Vi har brugt 35 mio. kr. på to svømmehaller istedet for at bygge en ny. Ingen gør noget, fordi det er valgkamp."

Olav B. Christensen, Venstre, slog fast, at V gik ind for bygningskomprimering.

"Men sagen hører ikke hjemme her lige nu," sagde han.

Miki Dam Larsen, S, slog fast, at "bygningskomprimering er altafgørende for, om vi kan bevare vores kernevelfærd."

"Der er meget, jeg prioriterer højere end andet – kernevelfærd er eksempelvis pasning. Vi vil godt være modige og i modsætning til flertallet sige: Vi skal ikke have flere svømmehaller," sagde han.

Erik Lund, K, fandt, at "det er fair nok at foreslå at lukke en svømmehal."

"Men S og SF vil nedlægge det, der bliver brugt mest og er billigst, nemlig svømmehallerne. Lad os fokusere på de steder, der bliver brugt mindst og står tomme," sagde han.