Fremtidens hovedstad til debat

Hvordan undgår vi bedst, at trafikken i hovedstadsregionen sander til? At regionens virksomheder og institutioner mangler veluddannet arbejdskraft? Og at regionens natur og miljø sættes under pres?

Region Hovedstaden har netop sendt Den Regionale Udviklingsplan i høring, der sætter fokus på fremtidens udfordringer inden for trafik, uddannelse, miljø og natur. Udviklingsplanen rummer en lang række anbefalinger og konkrete løsningsforslag.Men hvad skal vi satse på: En forlængelse af Farum-motorvejen til Hillerød, en jernbane- og vejforbindelse i Ring 5 eller en havnetunnel i København? Grønne områder eller nye jernbaner eller veje? Og hvad er egentlig vigtigst – at fastholde de unge på ungdomsuddannelserne eller at efter- og videreuddanne voksne?Det er de spørgsmål og mange flere, Region Hovedstaden nu stiller på tre debatmøder i april og maj. Det første debatmøde finder sted i Axelborg i København 8. april, hvor mere end 100 mennesker, heraf over 70 borgere, har tilmeldt sig. Derudover afholdes der debatmøde på Vestegnen i Idrættens Hus i Brøndby 28. april, inden rækken af debatmøder afsluttes i Nordsjælland: Mandag 5. maj kl. 17-21 i FrederiksborgCentret, Milnersvej 39, Hillerød.Politikere fra Regionsrådet i Region Hovedstaden vil være ordstyrere ved hver af debatmødets ottemandsborde, hvor borgere, kommunalpolitikere og fagfolk vil deltage i diskussionen. Det er udviklingsplanens overordnede vision og dens konkrete forslag inden for trafik, uddannelse samt natur og miljø, der er til diskussion. Diskussionen ved bordene vil forløbe over fire debatrunder. Hver debatrunde efterfølges af en elektronisk afstemning, som viser hvad forsamlingen mener."Debatmøderne ligger i naturlig forlængelse af den dialog-baserede tilgang, som har kendetegnet hele processen omkring den regionale udviklingsplans tilblivelse," siger regionsrådsformand Vibeke Storm Rasmussen, A, og fortsætter:"Det er vigtigt, at både borgere, politikere, erhvervsliv og interesseorganisationer bakker op om regionens langsigtede strategi. Kun i fællesskab kan vi løfte hovedstadsregionens fremtidige udfordringer – hvad enten vi taler om manglen på arbejdskraft, indsatsen i forhold til luftforurening, presset på de grønne områder eller den stigende trængsel i trafikken."Interesserede borgere kan finde mere information om udviklingsplanen og tilmelde sig debatmødet på www.regionh.dk/regionaludviklingsplan. Sidste frist for tilmelding er 22. april.