Fredensborg Modellen for bedre borgerinddragelse

I Ugebladets sidste udgave, fik Rene Melnik Socialdemokraternes model for borgerinddragelse til at ligne en omgang Femø-lejr, hvor man sidder i rundkreds og diskuterer hinandens navler.

Nu er det jo en kendt sag, at journalister bruger værktøjet Overdrivelse for at fremme forståelsen af deres stof.

Fakta er, at der i den ny kommunalreform tydeligt beskrives en udvidet proces for borgerinddragelse, og præcis i den ånd har Socialdemokraterne i Fredensborg Kommune arbejdet med en model som tager sit udgangspunkt i forøget inddragelse af borgerne. Men udover de lovmæssige forhold, ønsker vi at Fredensborg kommune skal have den bedste model for borgerindflydelse og inddragelse i vigtige beslutninger, derfor går Fredensborg Modeller nogle skridt videre end lovgivningen kræver.

Fredensborg Modeller tager sit udgangspunkt i, at alle kommunens borgere med interesse i deres nærområde skal have mulighed for indflydelse på den udvikling som hele tiden pågår. Forvaltning og politikere skal sikre, at der forud for vigtige beslutninger er dannet tilstrækkelig grundlag for de beslutninger som byrådet i sidste ende skal vedtage.

Jeg ser ikke noget problem i, at en investor til et centerbyggeri eller boligbyggeri, skal afse tid til den proces som borgerinddragelse vil kræve, tværtimod. Enhver seriøs bygherre ønsker vel at et planlagt projekt skal fremstå med høj kvalitet og til glæde for eftertiden.

Forvaltningen i Fredensborg-Humlebæk kommune har lært lidt af lektien. I forbindelse med udvidelsen af Humlebæk Centret, er der netop nedsat arbejdsgrupper med hver sin indfaldsvinkel til belysning af de planlagte centerbyggerier. Denne proces har fået ca. to måneder til bearbejdning af byggeplanerne og det er i fuld overensstemmelse med investor, og til glæde for de fleste!!

Et godt eksempel for borgerinddragelse!!

I Humlebæk Syd-Øst (syd for Dageløkkeparken) har områdets interessenter i ivrigt samarbejde med investor (MTHøjgaard) brugt snart halvandet år på at udarbejde et projekt for boligbyggeri. Lokalplanen er netop vedtaget og resultatet af denne proces vil danne skole for lignende byggerier i vores område.

Et godt eksempel for borgerindflydelse!!

Socialdemokraternes Fredensborg Model tilsigter ikke en forhaling af processerne, til mulig irritation for nogle – men udelukkende en sikkerhed for, at kommunens borgere får bedre mulighed for indflydelse i den hverdag, som trods alt fylder mest hos os alle sammen, og til glæde for de fleste.

Fredensborg Modellen giver også øget åbenhed og udadvendthed i hele det kommunale system med deraf følgende flere og større opgaver for pressen. Det kan vel ikke være det, der gør Melnik betænkelig?

Carsten Nielsen

Socialdemokratisk medlem af Sammenlægningsudvalget i Fredensborg Kommune