Foto og video: Værksted i flammer

Der er fredag eftermiddag udbrudt brand i et værksted på Naverland i Glostrup.

Vagtchefen hos Vestegnens Politi, Jens Møller oplyser, at der ikke er personer, som er kommet til skade, og at branden ikke er til fare for omgivelserne.

Vestegnens Politi og Hovedstadens Beredskab fik meldingen klokken 15.07, og Hovedstadens Beredskab er rykket ud med en del mandskab og køretøjer fra stationerne i blandt andet Glostrup og Hvidovre.

Der er tale om en kraftig brand, og røgen kan ses vidt omkring – og alarmcentralen har derfor fået en del opkald om branden.

Omkring klokken 16.30 melder Hovedstadens Beredskab, at branden er under kontrol og beredskabet forventer ikke yderligere brandspredning.

Der er sket en del skade på en værkstedsbygning.

Hovedstadens Beredskab arbejder nu med slukning af brand i taget og efterslukning i bygningen.

Vestegnens Politi oplyste, at Naverland var afspærret i begge ender på grund af branden. Kort før klokken 17 er afspærringerne ophævet, og trafikken kan frit passere på Naverland.

Branden er angiveligt brudt ud i en bygning ved Naverland 17, der huser et værksted og autoophug.

Politiet konstaterer også, at branden udvikler kraftig sort røg – men at den umiddelbart ikke til gene for omkringboende.

Vestegnens Politi beder om, at man holder afstand og giver arbejdsro til beredskab og politi.

Årsagen til branden er endnu ukendt, fortæller Vestegnens Politi.

Video fra Presse-fotos.dk