Gule striber har begrænset effekt

 Til Dennis Fridahl. Tak for den positive modtagelse af de nye parkeringsregler ved Måløv Skole. I den forbindelse påpeger du problemer på Liljevangsvej, hvor skolebørn og trafik blandes på en uheldig måde – for eksempel renovationsvognen, som bruger P-pladsen til boliger på Liljevangsvej.

Lars Algreen, Afsnitsleder, Center for Miljø Teknik

Her foreslår du parkeringsbegrænsning blandt andet i form af gule striber.

Kommunen undgår så vidt muligt at bruge gule striber og gadespejle i trafikken, da de ofte overses og således ikke giver den ønskede effekt. En løsning med skiltning, der forbyder parkering i den vestlige side af vejen, vurderer vi som for voldsomt, da problemet er i et meget begrænset tidsrum.

Vi vil i stedet tage kontakt til vognmanden for renovationen med henblik på at lægge ruten om, så Liljevangsvej undgås omkring skole-mødetid om morgenen.

Der arbejdes også i disse uger på løsninger, der kan give en tryg skolevej fra bl.a. Søndergårdskvarteret via skolestien med en sikker krydsning af Måløv Hovedgade. Vi vil sammen med forældre og skole opfordre skolebørn til at bruge denne vej i stedet for Liljevangsvej, så de kan undgå den øvrige trafik på Liljevangsvej.