Fornemmelse for borgerindflydelse

Ole Marthedal (OM) kritiserer socialdemokraternes bud på en Fredensborgmodel hvor kommunens information, borgernes indflydelse og borgerinddragelse er sat på dagsorden.

I S er vi helt enige i at borgerne har valgt et byråd som har ansvaret for kommunens ve og vel, men det udelukker ikke at vi ønsker større åbenhed og borgerindflydelse i kommunen. Kort og godt en åben kommune der er kendetegnet ved et sundt og mangfoldigt nærdemokrati.

At borgerlisten Alliancen som netop er gået til valg på at borgerne skal i centrum og dermed have større indflydelse nu stiller spørgsmålstegn ved øget borgerindflydelse overrasker formentlig de fleste.

S har delt lidt over 1000 foldere ud om Fredensborgmodellen og tilbagemeldingerne var ikke uventet positiv. Vi fik bl.a. et par nye medlemmer. Borgerindflydelse er derfor ikke som (OM) skriver mantra uden hold i virkeligheden men derimod noget der er kommet for at blive. Vi skal som politikere ikke være bange for borgerindflydelse. Men sammen med borgerne skabe tidssvarende indflydelseskanaler i kommunen.

Med Fredensborgmodellen ønsker S at skabe debat om borgernes indflydelse – og naturligvis også nye måder at inddrage borgerne på og derfor giver netop (modsat OM`s opfattelse) en dynamisk Fredensborgmodel mening. Det er en udstrakt hånd til samarbejde med alle der ønsker at inddrage borgerne og dermed skabe rum for en positiv og nærdemokratisk udvikling af den nye Fredensborg Kommune.

I S er vi også skuffede over at Kommunen måtte aflyse visionsdagen. Men der var som bekendt ikke flertal for socialdemokraternes forslag om at invitere alle foreninger i kommunen. Hvis vi havde inviteret alle foreninger kunne vi formentlig have undgået en aflysning.

Vores grundholdning er at alle der har lyst og energi og dermed kan bidrage til udviklingen af den nye Fredensborg kommunens visioner skal have mulighed for dette. S vil derfor genfremsætte forslaget om at alle foreninger naturligvis skal indbydes til kommunens visionsdag som vi forventer afholdes til efteråret.

Thomas Lykke Pedersen

Viceborgmester

Gruppeformand for

Socialdemokraterne