Forhenværende borgmester Knud B. Christoffersen

Tidligere borgmester Knud B. Christoffersen er afgået ved døden efter at være blevet ramt af en hjerneblødning, 71 år gammel. Der bliver derfor i dag flaget på halv stang ved de kommunale bygninger.

Knud B. Christoffersen var medlem af Frederikssund Byråd fra 1986 til 2010, og borgmester fra 1994 til 2007.

Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Foruden sin tid som borgmester markerede Knud B. Christoffersen sig i årenes løb som en særdeles vidende og engageret herre, når det gjaldt den lokale historie. 

Mest fremtrædende er hans to værker om Købstadens Frederikssunds Historie, som han også levende berettede om, når han viste rundt i "sin" by på byvandringer. 

Knud B. Christoffersen blev født i 1944 og var cand. mag. i Historie og Kristendomskundskab, og det var da også som underviser i disse fag, han kom til Frederikssund Gymnasium og med en levende interesse kastede sig over områdets historie.

I ni år var han således formand for Frederikssund Historiske Forening. 

Knud B. Christoffersen bisættes fra Frederikssund Kirke mandag den 21. marts 2016 klokken 14.00.