Forhandlere forsøger at løse pausestrid og afværge togkonflikt

Ansatte ved lokalbaner stemte nej til overenskomstforlig. Lokaltog kan holde stille fra midnat søndag.