Forfattere: Schackenborg Slots økonomi er elendig

Schackenborg Slot er belånt til op over skorstenene. Det er en del af forklaringen på, at familien flytter.