Ford A-klubben på tur

Det var et prægtigt syn, da 47 gamle Ford A'ere deltog i Ford A-klubbens løvspringstur.