Forbrugernes syn på økonomien har ikke været bedre i tre år

De danske forbrugere ser mere positivt på både egen økonomi og Danmarks økonomi som helhed.