Forældre: Vi har ret til sygedage og deltid som i Sverige

Skal familielivet fungere, må politikere gribe ind med og vedtage love, der forbedrer forholdene for familier.