Forældre i oprør over spareplaner

Næsten 150 forældre har klaget til Frederikssund Kommune over udsigten til færre timer i folkeskolen

En Facebookgruppe. En "internet-automat", der automatisk sender et høringssvar til Frederikssund Kommune. Og masser af mails fra næsten 150 vrede forældre.

Dét er det foreløbige resultat af, at byrådets spareplaner peger i retning af at sænke timetallet i folkeskolen fra det såkaldt vejledende timetal til det lavest tilladte antal timer.

Fredag eftermiddag var der indkommet næsten 150 høringssvar alene vedrørende timetallet. Og ikke ét eneste tilkendegav støtte til spareplanen:

Således skriver Nina Launbøl Hansen til kommunen:

"Sidste år havde min datter vikar i 70 dage ud af 200 i 1. klasse! ……. Det er jer, der er den overordnede arbejdsgiver, og hvis I nu oven i købet er parat til at skære ned på timetallet, så må jeg sige: JEG SYNES DET ER DYBT UFORSVARLIGT!….. Jeg tror ikke nødvendigvis, at flere penge betyder bedre undervisning. Men jeg er helt sikker på, at færre timer betyder DÅRLIGERE uddannelse!"

Og fra Helle Løvgreen Mølvig er siganalet også klart:"I må finde besparelserne andetsteds. Alle er enige om, at de unge er vores vigtigstefremtidige ressource og derfor er dette forslag uacceptabelt og jeg er bange for de konsekvenser som forslaget vil have for indlæringen hos kommunens børn samt deresfremtid.

Derfor bør I lytte til jeres egen administration, der skriver om forslaget, at "Forslaget må forventes at påvirke det faglige niveau ligesom det på sigt kan påvirke andelen af unge der får en ungdomsuddannelse.".

Langt størstedelen af de øvrige høringssvar holder sig til det kortfattede budskab:

??Jeg er utilfreds med, at undervisningstiden bliver nedsat til minimumstimetallet?.

Andre høringssvar udtrykker bekymrning for besparelser på ældreområdet og socialpsykiatrien, lukning af cafeerne på Solgården og De Tre Ege samt nedlæggelse af en demenskonsulentstillin