Følger af besparelsesplaner

Forældrebestyrelse – Børnehuset Emil Pipersvej, Emil Pipersvej 15 og 21

Omkring kommunens forslag til tilpasning af service-udgifterne i budget 2008 og 2009-12.

Med hensyn til fjernelse af ordningen med trinvis indskrivning, så er vi af den opfattelse, at det er endnu en forhindring man lægger i vejen for personalet, i forhold til at have en chance for at give de nye børn og forældre den opmærksomhed de kræver og dermed også en god start og indkøringsfase.

Det er grotesk, at en dagligdag for personalet, der i høj grad er forringet i forhold til at have tid til at give det enkelte barn opmærksomhed, skal amputeres yderligere og dermed forringe personalets mulighed for at udføre et ordentligt stykke pædagogisk arbejde.

Som om at dette ikke var nok, fremgår det også at der skal spares på personalet og der skal ske en nedsættelse af personale-normeringen på ca. 12 timer ugentligt i vores institution. Det er mildest talt svært i forvejen at rekruttere og fastholde velkvalificerede pædagogiske medarbejdere og med en yderligere forringelse af personalenormeringen har man fra kommunens side valgt at forvandle en vanskelig opgave til en næsten umulig.

Det er utroligt kortsigtet at spare på denne måde, hvis man ser på antal pædagoger, små årgange mht. fremtidige uddannede og i det hele taget prøver at se på den pressede situation personalet befinder sig i, så er vi af den opfattelse, at disse mindre besparelser her og nu ender med at blive en dyr løsning for kommunen, institutionerne, skatteborgerne og ikke mindst børnene i Lyngby-Taarbæk kommune i fremtiden.

Vi vil som forældre kæmpe videre imod dette, både i kraft af vores bestyrelses-arbejde og også politisk og vil videregive denne opfordring til forældregruppen i institutionen.

Den meget korte tid vi har som bestyrelse, forældre og borgere i kommunen til at komme med indsigelser og udtalelser i denne sag, vækker også i høj grad undren hos os og vi håber da vi i fremtiden vil få bedre muligheder for at reagere på beslutningsoplæg, der i så høj grad har indflydelse på vores børns dagligdag og velfærd.

Men vi håber at kommunalbestyrelsen besinder sig og ikke vælger nogle letsindige og kortsigtede løsninger, men i stedet ser på, hvad der er bedst for skatteborgerne og vælgerne i det lange løb.