Flere lærere ansættes med løntilskud

Kommunerne fyrer lærere og genansætter dem som vikarer til dagpengebetaling med løntilskud.