Flere kriminelle udlændinge udvises ved dom

Antallet af kriminelle udlændinge, der udvises ved dom, er steget voldsomt de senere år.