Fjern chikanerne

Af Mogens Ipsen, Stampevej 33, Hørsholm TRAFIK

Preben Carøe, Ringvej 24 i Hørsholm havde den 1. april 2008 et indlæg her i bladet, hvor han anbefalede en fjernelse af den nordlige chikane i Overdam, da der igen er sket et frontalt sammenstød her.Jeg er helt enig med ham i det, han skriver, og jeg vil endda gå videre og anbefale, at samtlige chikaner på Bloustrødvej, Stampevej og ud til Grønnegade fjernes og erstattes med en mere effektiv og hensigtsmæssig form for hastighedsbegrænsende foranstaltning, nemlig de såkaldte bump. Disse kan bygges, så de passer til 30 km/t, 40 km/t, 50 km/t, eller hvad man nu har tænkt sig.Afviklingen af trafikken bliver jævn og glidende, og man undgår, at der sker sammenstød, og at chikanerne og de opstillede gummistolper bliver påkørt. Chikaner i form af indsnævringer har kun en virkning, når der er trafik i begge retninger, idet bilisterne da må sætte farten ned eller standse op, for at modkørende kan passere en chikane.Når der kun er trafik i én retning eller meget svag trafik, har de ingen virkning, idet man jo bare kan køre til, blot man kan ramme "hullet", hvilket de fleste trods alt godt kan. Jeg har dog set en bilist ramme kantstenen på grund af uopmærksomhed, hvorved et fordæk blev ødelagt.De mange nedbremsninger, standsninger, igangsætninger og acceleration betyder øget slidtage på køretøjerne og øget brændstofforbrug, men også en øget miljøbelastning i form af støj, støv fra bremserne og øget udledning af giftige stoffer fra udstødningen under start og acceleration i forhold til kørsel med jævn fart.En taxavognmand har fortalt mig, at ruten Bloustrødvej – Stampevej – Grønnegade benævnes "kyllingeruten". Navnet kommer af den taktik, som en del bilister bruger, og som går ud på, at man lægger sig midt ud på vejen et stykke før en chikane og kører hurtigt til i håbet om, at modkørende bliver nervøse og holder ind til siden.Når så begge bilister har stærke nerver og ikke vil vige ind til siden, opstår der farlige situationer, som kan ende med, at parterne holder køler mod køler inde i selve chikanen, og så skal til at skændes om, hvem der skal bakke ud. Hvis ikke de da er stødt sammen frontalt, for så er det måske en ambulance, der skal ringes efter.