Filialbibliotek i kulturcenter Birkelundgård

Frede Vestergaard Borgager 54

Borgmester Steen Christiansen havde for en måneds tid siden en interessant artikel i AP om kommunalbestyrelsens nye fremtidsplan kaldet Albertslund 2024. Her gennemgik han fem såkaldte brikker i den fremtidige udvikling.

Een af disse brikker vedrørte hvad borgmesteren kaldte den nordvestlige del af kommunen. Om den skrev han, at Birkelundgård skal udvikles som kulturcenter.

Det lyder godt. Der er brug for at kommunens ledelse også tænker på os, der bor nord for Roskildevej. Det er faktisk to-tredjedele af kommunens indbyggere. At forsøge at "sælge" Albertslund Centrum som Midtbyen, som det undertiden sker fra Rådhuset, er meningsløs.

Albertslund Centrum, inklusive rådhus og hovedbibliotek, ligger upraktisk i kommunens yderste hjørne mod sydøst.

Jeg vil slå et slag for, er at der i kulturcentret i Birkelundgård også indrettes et lille filialbibliotek med aviser, børnebøger og en mindre bestand af nye voksenbøger – eller alternativt i et af de mange ledige rum på Herstedvester skole. Det var en stor forringelse af kommunens kulturtilbud til beboerne nord for Roskildevej, at kommunalbestyrelsen for tre år siden nedlagde de to filialbiblioteker.

Jeg er udmærket klar over, at kommunens beboersammensætning bevirker, at kommunens økonomiske ressourcer er begrænset og vil være det i en årrække frem, men det må være muligt at lave en mindre omprioritering af de midler, der bruges på biblioteksområdet, og derudover satse på selvbetjening og hjælp fra frivillig arbejdskraft.

En række filialbiblioteker rundt om i landet er i de seneste år omdannet til selvbetjeningsbiblioteker. I alt er der nu 138 selvbetjente biblioteker fordelt på 53 kommuner i følge de nyeste tal fra Kulturstyrelsen. Ja selv Glostrup hovedbibliotek er nu med succes indrettet som selvbetjeningsbibliotek uden for den almindelige åbningstid, således at der er adgang til biblioteket alle ugens dage fra kl. 9.00 til 22.00.

Med hensyn til frivillig arbejdskraft, så har den socialdemokratisk ledede regering faktisk opfordret til at lade civilsamfundet skabe velfærd sammen med det offentlige. I regeringens 2020-plan hedder det blandt andet: "Mens den offentlige sektor har ansvaret for at levere kerneydelserne, kan en stærk og engageret frivillig sektor medvirke til at supplere og løfte kvaliteten af den offentlige service". Det bør kommunalbestyrelsen lytte til.

Faktisk kunne det være mål at gøre Albertslund til foregangskommune for inddragelse af frivillige i den kommunale service.

PS. For øvrigt forstår jeg ikke, at kommunen har råd til at bruge 700.000 kroner til et klubhus til AIF (læs: Senioridræt),ved siden af stadion, når der er masser af plads indenfor i stadionbygningen.