Fem stjerner til Sophielund nr. 91

Anni Kjærsgaard JørgensenKammerrådensvej 19, 2. tv., Hørsholm:Efter en stor, men veludført operation på Hillerød Sygehus var Knud meget svag. På et privat rekreationssted skal man være selvhjulpen, så jeg anede ikke, hvordan jeg skulle passe denne syge mand hjemme.Men gudskelov, efter et møde med visitator fra Hørsholm blev vi lovet et ophold for Knud på Sophielund nr. 91, som er et aflastningssted.Efter 15 dage på hospitalet blev Knud med "almindelig" kørselsservice kørt tre timer rundt i Nordsjælland.Var han ikke svag, så blv han det, men en "engel" tog imod på Sophielund, eget værelse og stort bad.For et dagligt, forholdsvist ringe beløb får du omsorg, pleje, vask, alle måltider, smukt dækket bord om aftenen og frem for alt genoptræning.De første tre uger ville Knud bare have fred, men ved langsom træning nåede Knud ved egen stærk vilje og megen hjælp at komme rigtig langt den sidste uge af sit ophold dér.Tak til alle for en umådelig stor hjælp, også en stor tak til dem, der hjalp os i hjemmet.