Farlig kurs i Allerød

Af Søren Th. Andersen, faglig konsulent i BUPL Nordsjælland:

Som borgerne nok har opdaget, har Allerød planer om at spare på børne- og ungeområdet i 2010.

På daginstitutioner, SFO'er og klubber skal der skæres fire millioner.

Og på specialtilbuddene for børn for eksempel med autisme og vidtgående handicap skal der spares fem.

Medmindre altså, at kommunalbestyrelsen besinder sig.

Fra politisk side har man indtil nu lovet pædagoger og forældre, at området ville gå fri af besparelser, fordi kommunen sidste år sparede stort her.

Det har haft – og har stadig – store konsekvenser for kvaliteten i hverdagen for små og store børn og unge.

Og omlægningerne er endda ikke gennemført endnu.

Allerød har været en god kommune. Det, det der sker nu, er en farlig kurs.

Normeringerne, dvs. antallet af børn, som hver pædagog skal tage vare på, er i dag ikke noget at prale med sammenlignet med de andre nordsjællandske kommuner.

BUPL fremlagde sidste år tal, der viser, at de nøgletal, som kommunen bruger, ikke er korrekte – og at kommunen ikke ligger godt.

Allerød skal skabe en kommune, hvor der er politisk vilje til pædagogisk udvikling, så børnene bliver glade, trygge og udvikler vigtige kompetencer som nysgerrighed, kreativitet og samarbejdsevner.

Hvor gode institutioner med tilstrækkeligt med pædagoger tiltrækker børnefamilier, skatteborgere, virksomheder og dygtige pædagoger.

Og hvor forebyggelse af senere, dyrere tiltag, for eksempel specialtilbud, støttepædagoger og specialundervisning, kan lade sig gøre i praksis.

Sidste års voldsomme nedskæringer på fritidshjemmene var et alvorligt skud på kvaliteten og fik erfarne pædagoger til at forlade kommunen.

Pædagoger, som blandt andet har ekspertise i inklusion og børn med særlige behov.

Hvis Allerød Kommune fortsat vil noget med børneområdet, så er det ikke der, de skal spare millioner.

Så er det nu, der skal skiftes kurs.