FAKTA: Sådan defineres stormflod

Hvis vandet når langt højere op end normalt, kan der være tale om stormflod. Det afgør Stormrådet.

Stormrådet har afgjort, at stormen Egon, der hærgede i weekenden, medførte stormflod i den vestlige ende af Limfjorden fra Nissum Bredning i vest og til Aggersundbroen i øst.

Normalt dækker forsikringer på huse og ejendomme ikke skader som følge af stigende vandstand.

Men hvis Stormrådet når frem til, at der har været stormflod, kan man søge erstatning.

Stormflod defineres ifølge Lov om stormflod og stormfald som "oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år".

Derfor foretager Stormrådet i forbindelse med oversvømmelser en konkret vurdering baseret på de tilgængelige vandstandsmålinger i de berørte områder.

Stormflod rammer oftest kysterne fra oktober til april.

Kilde: Stormrådet.