FAKTA: Miljøgaranti giver EU-lande mulighed for særregler

Miljøminister Lea Wermelin (S) har med succes påberåbt sig miljøgarantien over for EU.

Danmark har fået medhold i en miljøgarantisag i EU.

Dermed kan Danmark beholde de danske, skrappere regler for tungmetallet cadmium i handelsgødning, når EU i 2022 indfører nye fælles regler på området.

Cadmium er et giftigt tungmetal, som ved langtidsindtag kan give alvorlige skader hos mennesker på blandt andet nyrerne.

Hidtil har EU ikke haft fælles grænseværdier for cadmium i gødningsprodukter. Men med de nye regler sætter EU en grænseværdi, som er højere end de danske.

Læs mere om miljøgarantien her:

* Miljøgarantien giver EU-lande mulighed for at beholde eller indføre nationale regler på visse områder trods nye harmoniserede EU-regler. Det kan være aktuelt, hvis et EU-land anser det for nødvendigt for at beskytte eksempelvis miljøet.

* Der stilles strenge juridiske og videnskabelige krav, hvis miljøgarantien anvendes. Det er op til medlemslandet videnskabeligt at vise over for EU, at de nationale regler er nødvendige og begrundet i vigtige behov. Dertil må reglerne ikke udgøre en hindring for det indre markeds funktion.

* Almindeligvis er ny EU-lovgivning strammere end eksisterende nationale regler. Derfor er det sjældent, at miljøgarantien anvendes.

* Et medlemsland kan på baggrund af miljøgarantien meddele EU-Kommissionen, at det ønsker at opretholde nationale regler på et område eller indføre nye regler.

* Kommissionen skal undersøge, om de nationale regler er et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandlen mellem EU-landene, og om reglerne udgør en hindring for det indre markeds funktion.

* Kommissionen har seks måneder til at undersøge og afgøre, om de pågældende nationale bestemmelser kan opretholdes under henvisning til miljøgarantien. Perioden til at undersøge kan dog forlænges.

* Får et EU-land lov til at opretholde eller indføre nationale bestemmelser, der er en undtagelse fra nogle harmoniseringsregler, undersøger EU-Kommissionen, om der skal foreslås en tilpasning af EU-reglerne.

Kilder: Folketingets EU-oplysning og Miljøministeriet.