FAKTA: Hastebehandling af minklov kræver stort flertal

Det kræver et politisk flertal på to tredjedele, før regeringen kan få lovforslag om mink hastebehandlet.

Tirsdag har fødevareminister Mogens Jensen (S) har fremsat et lovforslag, der skal give myndighederne lovhjemmel til at aflive alle danske mink.

Men lovforslaget bliver ikke hastebehandlet, fordi oppositionen ikke vil støtte op om en hurtig behandling af forslaget. I stedet skal der gå en måned, før forslaget kan blive vedtaget.

Her kan du læse mere om, hvad der kræves for at få et lovforslag hastebehandlet:

* Normalt skal der gå 30 dage, fra et lovforslag bliver fremsat, til det bliver tredjebehandlet og vedtaget.

* Hastebehandling af et lovforslag kan ske i særlige tilfælde, hvis Folketinget giver dispensation fra de forskellige tidsfrister.

* Eksempelvis kan der være behov for hastebehandling, hvis regeringen vil stoppe en strejke med et regeringsindgreb, eller ved andre sager, der kræver lovgivning her og nu.

* Mindst tre fjerdedele af de stemmende medlemmer af Folketinget skal tilslutte sig dispensationen af tidsfristerne. Der skal altså et ganske stort flertal til at tillade en hastebehandling.

* Når et lovforslag, der bliver hastebehandlet, skal vedtages, kræver det blot et almindeligt flertal som normalt.

Kilder: folketinget.dk

Link til folketinget.dk