Får tilskud til udsivningsanlæg

Kommunen giver penge til de borgere, der vil anskaffe et udsivningsanlæg, en såkaldt faskine

Foto: Stig Tolderlund

SLANGERUP: Ved borgermødet om kloakrenovering oplyste repræsentanter for Frederikssund kommune, at man har besluttet at yde tilskud til de borgere, der i forbindelse med kloakrenoveringen vil anskaffe en faskine – et udsivningsanlæg.

– Det er et hulrum i jorden, hvor der kan være vand. Det giver kloakforsyningen ekstra kapacitet, siger ingeniør Rasmus Dyrholm, Anlæg og Forsyning, Frederikssund kommune.

Kommunen giver 2500 kroner per kubikmeter hulrumsvolumen.

– Nogen har mere hulrum end andre, sagde Rasmus Dyrholm ved borgermødet.

Martin Lundquist, ekstern konsulent fra firmaet Dines Jørgensen, oplyste, at der er visse betingelser for, at man kan vælge en faskineløsning.

– Der skal være mindst fem meter til beboede bygninger, mindst 25 meter til drikkevandsboringer, mindst to meter til ikke-beboede bygninger og mindst to meter til skel., sagde han.

En borger spurgte, om man som naboer måtte slå sig sammen om en faskine.

– Man kan søge om det. Det er en byggesag under alle omstændigheder. Men hvis det ikker virker, hvis skyld er det så? svarede fagchef Pia Holm Nielsen, Frederikssund kommune.

En anden borger spurgte, hvor langt nede en faskine skal placeres.

Svaret var, at overfladen skal være 60 centimeter under jorden.