Få ulovlige beboere tilbage i sommerhuse

©TON 120505
  NORDKYSTEN MELLEM HORNBÆK OG GILLELEJE
©TON 120505 NORDKYSTEN MELLEM HORNBÆK OG GILLELEJE

Da Folketinget for ti år siden vedtog at sætte en stopper for ulovlig helårsbeboelse af godt 15.000 sommerhuse, fik mange sommerhusejere efterfølgende en dispensation på ti år til at finde en ny bolig. Men når vinterhalvåret begynder den 1. oktober, og virkningen af dispensationen udløber, vil der kun være ganske få tilbage, som hverken er flyttet eller har fået en ny kommunal dispensation til at blive boende. I hvert fald hvis meldinger fra Gribskov, Halsnæs og Hillerød står til troende.

– I Gribskov har vi 25 personer, som vi ikke kan komme i forbindelse med. De fleste ulovlige beboelser, som fik dispensation efter afviklingsloven, er blevet lovliggjort efterhånden, fordi ejerne med tiden har nået en alder, hvor de lovligt kan bo der, forklarer borgmester Jannich Petersen.

I 1999 var der i de to nu sammenlagte kommuner cirka 1800 ulovligt beboede sommerhuse.

– Mange er fraflyttet, og en del har fået dispensation af sociale grunde, som familier med børn i kommunens skoler eller anden tæt tilknytning til området, forklarer han.

I Halsnæs, der i 1999 havde over 2000 ulovlige sommerhusbeboere, er der lige nu kun få uafklarede sager, forklarer kommunaldirektør Michael Graatang.

– Dem tager vi ud og banker på døren hos, for der kan ligge sociale eller psykiske problemer bag, at vi ikke har kunnet får kontakt. Kommunen har givet ganske mange dispensationer efter sociale kriterier. Hvis sommerhusfamilier har haft dispensation i ti år, har født børn som går i skole her og har legekammerater, som de skal rives væk fra ved flytning, er der givet dispensation, siger han.

Også i Hillerød har politikerne valgt at at bruge sociale kriterier til afgørelsen af om dispensationen skal fornys, oplyser sektionsleder Lone Henriksen, Hillerød Kommune. Hillerød har givet mellem 20-25 dispensationer til helårsbeboelse, hvilket svarer til hvert tiende sommerhus i kommunen.

Alle kan lovligt bo i sommerhus hele sommerhalvåret, men efter 1. oktober må man kun have adresse i et sommerhus, hvis man har en kommunal dispensation, eller er pensionist eller efterlønsmodtager og har ejet huset i mindst otte år.

frederikbsorg sj-medier.dk