EU-penge til Mølleåprojekt

Det ambitiøse projekt med at tilføre rent spildevand til Mølleåen, Søllerød Sø og Vejlesø er nu endnu længere, efter at kommunalbestyrelsen godkendte en aftale med Skov- og Naturstyrelsen onsdag

Foto: Jesper Pedersen

Der er store mængder tiltrængt ekstra renset spildevand på vej til Mølleå-systemet. Til gavn for både fauna og flora i hele område.

Det er det store, ambitiøse Mølleøprojekt – under tidligere Miljøminister Connie Hedegårds berømmede

Miljømilliard

– der er kommet så langt, at Rudersdal kommunalbestyrelsen onsdag sagde god for en aftale mellem Rudersdal Kommune, Skov- og Naturstyrelsen og Mølleåværket, som Rudersdal ejer 20 procent af. En aftale, der er en nødvendig forudsætning for at få de 17 millioner kroner, EU gennem sine LIFE-midler bidrager med til projektet.

Kort fortalt drejer det sig om en tre kilometer lang rørledning – den såkaldte

Pipeline 2

– der skal føre ekstra renset spillevand fra Renseanlæg Lundtofte (der får spildevand fra blandt andet Holte, Søllerød og Nærum) til Kalvemosen i Holte. Betydelige mængder vand vel at mærke. Op imod 300 liter i sekundet.

Siden skal nyetablerede vandløb føre vand fra Kalvemosen til Søllerød Sø – og gennem vandløb og rørledning videre til Vejlesø. Hvor vandet så kan strømme videre ud i Furesøen.

Det er ikke alene renset spillevand, der tager hele denne tur til gavn for naturen. Det er ekstra rent spildevand med nogle ret strenge kvalitetskrav, hvad angår udledningen af fosfor og kvælstof.

Det er selvsagt et projekt, som formanden for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Vibeke Peschardt (B) er rigtig godt tilfreds med.

"Denne del af Mølleøprojektet er et unikt genopretningsprojekt, der kombinerer nytænkning indenfor spildevandsområdet med markante miljøforbedringer for Furesøen i form af større vandmængde og vandgennemstrømning," siger Vibeke Peschardt.

De 17 millioner kroner det europæiske fællesskab smider i projektet svarer til halvdelen af udgifterne til røret fra renseanlægget til Kalvemosen. De resterende 17 millioner betales af Rudersdal. Derudover skal Renseanlæg Lundtofte udbygges for at kunne levere det særligt rensede vand. Det kommer til at koste i egnen af 50 millioner kroner. En udgift, der deles af Mølleåværkets ejerkommuner, der udover Rudersdal tæller Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe.

Inden Vejlesø og Søllerød Sø kan modtage vandet skal de renoveres. Det forventes at ske i løbet af 2009. Hvorefter det øvrige projekt forventes færdigt den 31. december 2010.