Et slag i hovedet – ingen katastrofe

Gunnar Hattesen, medlem af Europabevægelsens forretningsudvalg, Højmark 5, Rinkenæs, skriver blandt andet:<B>

</B>

Det irske nej er et slag i hovedet på de små og mellemstore lande i EU, som har brug for et velfungerende EU-samarbejde. På de mennesker, som ønsker at finde brugbare løsninger på de svindende energiressourcer, den truende globale opvarmning og den bekymrende fødevaremangel.

Lissabon-traktaten er simpelthen for god til at blive kasseret. EU har brug for reformtraktaten, indbyggerne i de 27 medlemslande har brug for den. Og tre millioner irere skal ikke kunne blokere, hvad en halv milliard europæere har brug for. Det irske nej er ingen katastrofe for EU. Medlemslandene har tidligere vist, de er i stand til at tackle vanskelige situationer. Det vil EU også gøre denne gang..