En milliard til de unge

5000 ekstra praktikpladser skal sikre, at unge kan gennemfører deres uddannelse på trods af krisen.

Regeringen afsætter en milliard kroner til flere praktikpladser, herunder skolepraktikpladser. Målet er at skaffe op til 5000 ekstra pladser i 2010.

Regeringen foreslår, at der bliver oprettet op til 3000 ekstra skolepraktikpladser i 2010, og at de private og offentlige arbejdsgivere bliver holdt fast på deres medansvar for at uddanne unge.

Regeringen vil senere komme med et samlet oplæg i forhold til gruppen af unge under 18 år, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke har en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Den økonomiske krise har betydet, at der i juni 2009 var mere end 6400 elever, der søgte praktikplads. Det er 50 pct. flere end i juni 2008.

Ifølge undervisningsminister Bertel Haarder (V) er det vigtigt, at både virksomheder og det offentlige påtager sig ansvaret for, at der en uddannet arbejdskraft, når krisen letter.

Regeringen vil bede partierne bag globaliseringsaftalen være med i aftalen.