Ekspert blåstempler burkaforslag

Socialdemokraterne foreslår forbud mod at tvinge folk til at bære religiøs hovedbeklædninger. Juridisk ekspert siger god for idéen.

Juraen er i orden, når Socialdemokraterne nu foreslår et forbud mod at tvinge folk til at bære enhver form for religiøs påklædning.

Jørn Vestergaard, professor i strafferet Københavns Universitet, henviser således til, at der i 2008 blev indsat i straffelovens bestemmelse om ulovlig tvang en sådan regel om tvang til at indgå ægteskab, og noget lignende kan godt lade sig gøre. Han understreger dog, at det bør være en generel regel, så den ikke udelukkende knytter sig til religiøs beklædning men også omfatter for eksempel ideologiske symboler.

– Selvfølgelig vil der være bevisproblemer, men det er der jo på så mange områder. Der vil først og fremmest være tale om signallovgivning, og man skal ikke forvente mange straffesager. Ikke desto mindre kan en sådan signallovgivning meget vel få stor gennemslagskraft ved at tydeliggøre, hvordan man i det danske samfund ser på den slags, siger Jørn Vestergaard.

– Modellen vil have den store fordel, at forbuddet ikke retter sig hverken mod personer, der har truffet deres egne frie valg eller personer, der undertrykkes af andre, men kun mod dem, der er ansvarlige for undertrykkelsen. Det skulle ikke volde særlige vanskeligheder at afgrænse anvendelsesområdet for en sådan regel fra udøvelsen af almindelig forældremyndighed, for i andre sammenhænge kan man jo godt finde ud af, hvad større børn og unge selv skal kunne have indflydelse på, siger professoren i strafferet.