Ekspert: Anklagere overvejer Breivik-anke

Rettens begrundelse for at erklære Anders Behring Breivik egnet til straf vil afgøre, om anklagere anker sagen

Anders Breivik i retssalen i Oslo i dag. AFP PHOTO / POOL / HEIKO JUNGE
Anders Breivik i retssalen i Oslo i dag. AFP PHOTO / POOL / HEIKO JUNGE

Et enstemmigt dommerudvalg er med en forvaringsdom til massemorderen Anders Behring Breivik gået imod anklagerne, som anbefalede, at Breivik blev erklæret utilregnelig og dermed fik en behandlingsdom.

Nu er det et åbent spørgsmål, hvad anklagemyndigheden vil gøre. Juraprofessor Erling Johannes Husabø siger, at spørgsmålet om anke vil afhænge af dommernes begrundelse for at erklære Breivik tilregnelig.

– Generelt vil anklagemyndigheden anke en dom i systemet for at undgå, at tvivlsom eller fejlagtig praksis bider sig fast, siger Erling Johannes Husabø og fortsætter:

– Hvis dommerne i denne sag lægger størst vægt på vurderinger af fakta – de sagkyndiges vurderinger og egne observationer – og i mindre grad går ind på vilkårlighed knyttet til spørgsmålet om tilregnelighed, så vil der være mindre vilkårlighed at angribe og dermed ikke noget grundlag for at anke.

Juraprofessoren siger også, at anklagemyndigheden – ved rigsadvokat Tor-Aksel Busch – også må tage hensyn til sagsomkostninger og sagens parter, når de skal tage stilling til, om dommen skal ankes.

I sagen mod Breivik har flere af de pårørende givet udtryk for, at de ønsker at lægge sagen bag sig, og at en ny retssag vil være en unødig stor belastning.

Anklagerne Svein Holden og Inga Bejer Engh vil endnu ikke sige, hvorvidt de vil anke dommen.

– Vi er spændte på at høre, hvordan retten har argumenteret, siger Holde.

Han vil heller ikke sige, om anklagerne allerede fredag vil offentliggøre, om de anker eller ej.

– De har tydeligvis vurderet det anderledes end os, siger Engh til rettens beslutning om at erklære Breivik tilregnelig.

Op til offentliggørelsen af dommen var der på grund af to modstridende rapporter fra retspsykiatere tvivl om, hvorvidt den 33-årige ville blive erklæret utilregnelig i gerningsøjeblikket.

Men retten har nu slået fast, at Breivik var tilregnelig.