Egeparken i venteposition

Det er ikke nok at have en grund, en pose penge og en plan for at starte et byggeri.

I hvert tilfælde ikke hvis byggeriet er planlagt til at ligge tæt på Egedal Kirke.

I begyndelsen af året underskrev borgmester Olav Aaen aftaen om salg af grunden til Omnicon, der allerede april begyndte at sælge de første lejligheder.

Da lokalplanen skulle vedtages var der protester fra menighedsråd og præster,som fulgte op med en klage til Naturklagenævnet, der trodt et forligsmøde hvor Stiftsøvrigheden fastholdt en en klage i nævnet, der gjorde opmærksom på at amtet kunne give dispensation. Den kom i november, men få dage før klagefristen udløb kom der en anke fra bestyrelsen i grundejerforeningen Holmegård, og efter nytår tager Naturklagenævnet nye afgørelser.

Også planerne om en Falck-station på Brønsholms Kongevej ligger nu til behandling i Naturklagenævnet, der for nyligt desuden fik en klage over lokalplanen for Sølyst.