Egely, Hillerøds luksusbørnehave

Per Svejstrup, Møllersvej 6, Hillerød

Naturgården Egely er et dejligt sted for Hillerøds børnehavebørn. Det ligger i skoven. Der er bondegårdsdyr. Der er leg. Hillerøds daginstitutioner kan bruge Egely som et fast udflugtssted, hvor børnene kan lære om natur, dyr og videnskab. Børnene elsker stedet. Det gør mange forældre også, og det gør byrådet især. Men alligevel anbefalede bestyrelserne for tre ud af de fire områder, som alle daginstitutioner er opdelt i, at Egely skal lukkes. Bestyrelser, der har én forældrerepræsentant fra hvert af Hillerøds omkring 30 dagtilbud. Det skete ved en høring i forbindelse med en ny fremtidig model for Egely. Hvorfor gjorde de mon det? I den bestyrelse, som jeg er medlem af, er begrundelsen ganske enkel: Egely er luksus og luksus er dyr. Alt for dyr.

Gennem de sidste mange år, er der i de almindelige institutioner blevet skåret og skåret. Først blev indvendigt vedligehold sparet væk, med det resultat, at hvis der i dag skal males, så skal forældrene selv gøre det. Havemændene blev sparet væk. Ved den rigtigt store nedskæring i 2009 blev normeringen til pædagoger beskåret betydeligt. Mange pædagoger blev fyret. Ved alle disse nedskæringer er Egely stort set gået fri.

Forvaltningen i Hillerød kommune har beregnet, hvor meget det koster ekstra, at have et barn i Egely frem for i en almindelig børnehave. Altså, ikke hvor meget det koster, men hvor meget det koster ekstra. Det koster 19.000 kr. ekstra pr. barn. Og så undrer politikerne sig over, at forældrene mener, at Egely skal lukkes.

Tænk, hvor mange ekstra pædagogtimer min dreng kunne have fået, hvis ikke midlerne gik til luksusbørnehaven Egely. Tænk, hvor mange busture ud i naturen mit barn kunne komme på. Tænk, hvor mange besøg på en bondegård min dreng kunne komme på. Tænk, om min dreng kunne gå i en børnehave, hvor vandet ikke altid løb ud på gulvet, fordi rørene er utætte. Tænk, hvis politikerne kunne indse, at Egely en børnhave på business class, mens de almindelige børnehaver er på anden klasse.