Egedal Kommune satser på lighed i sundhed

Nyt kommunal projekt vil sætte fokus på borgeres sundhed

EGEDAL I Danmark har alle lige adgang til sundhedsvæsnet – men alligevel er vi ikke alle lige sunde:

Borgere med psykiske- og/eller sociale udfordringer optræder oftere i statistikker over kræft- og kredsløbssygdomme. De dør tidligere og er mere syge i deres leveår end deres mere velstillede medborgere.

En af grundene kan skyldes, at udsatte borgere ikke går nok, eller tidligt nok, til lægen. Netop dette har Egedal Kommune-projektet "Lighed i sundhed" fokuseret på.

Projektet, der var betalt af puljemidler fra Sundhedsstyrelsen, tilbød et sundhedstjek til borgere med betydelige kognitive og fysiske funktionsnedsættelser. Projektet viste, at en øget indsats giver borgeren et bedre fokus på livsstilsændringer – f.eks kunne en blodprøve afsløre vitaminmangel, hvilket var et godt afsæt for at snakke om ernæring.

"Evalueringen af projektet har givet os et godt fundament til det videre arbejde med udsatte borgeres fysiske sundhedstilstand. Derfor går vi nu videre og vil have mere fokus på sundhedsfremmende projekter," fortæller Søren Hvid Karsten, der er ansvarlig for Egedal Kommunes socialpsykiatriske bosteder.

Fra dette forår er en diætist og en fysioterapeut ansat til netop at fokusere på de udsatte borgeres sundhed i et nyt projekt kaldet "Sunde KRAM".

"Vi har at gøre med mennesker, der har en masse forskellige udfordringer, blandt andet en særlig risiko for at udvikle kroniske sygdomme, på grund af inaktivitet, overvægt og rygning. Vores opgave er at se på sundhed bredt," fortæller fysioterapeut Marianne Groth-Christensen, der sammen med diætist Cathrine Ilsøe skal arbejde på "Sunde KRAM".

Mere lighed i sundhed har politisk fokus i Egedal Kommune. Her er der også forståelse for, at udsatte grupper skal have en særlig hjælp.

"Grundlæggende handler vores indsats om at hjælpe vores marginaliserede borgere til en bedre sundhedstilstand og i sidste ende til et bedre liv," siger Vicky Holst Rasmussen, formand for Social- og Sundhedsudvalget.