Drop spørgsmålet om EU-mindsteløn en gang for alle

Mindsteløn

Af Morten Løkkegaard,

Søren Gade,

Asger Christensen

og Linea Søgaard-Lidell,

medlemmer

i Europa-Parlamentet

for Venstre

Kampen om en tvungen mindsteløn er igen poppet op på dagsordenen i EU. Mange kræfter ønsker nemlig, at EU skal vedtage en mindsteløn. I Venstre har vi hele tiden kæmpet imod. EU skal ikke have beføjelser til at fastsætte lønforhold på tværs af landene. En fællesminimumsløn i EU vil udfordre og fuldstændig underminere den danske model. Den model, der gennem et århundrede har sikret fornuftige, fælles aftaler mellem arbejdsmarkedets parter om lønniveauet og arbejdsvilkår i Danmark. Og endda sikret en højere mindsteløn end i andre lande, som – modsat herhjemme – har lovbestemte satser.

Debatten om minimumsløn har kørt i mange år, men fik på ny medfart, da Kommissionsformand Ursula von der Leyen lovede at arbejde for en mindsteløn i EU. Og nu sender hun så igen forslaget om minimumsløn i høring hos europæiske fagforeninger og arbejdsgivere. Men det er en farlig kurs.

Tilbage i januar lovede EU's beskæftigelseskommissær, Nicolas Schmit, at EU ikke ville tvinge Danmark til at ændre den danske model. Ligesom de andre gange, hvor EU er endt med at blande sig i arbejdsmarkedspolitik, lovede kommissæren, at man tager hensyn til nationale regler. Problemet er, at den slags løfter om politiske intentioner ikke holder ved EU-Domstolen. Det har vi set flere gange. Derfor ved vi også, hvor afgørende det er, at vi er på vagt netop nu. Hvis der først kommer en EU-lov, risikerer vi, at domstolen beslutter sig for bindende krav til medlemslandene.

En glidebane

Selvom Kommissionen åbner for en frivillig model, kan det være en glidebane. Modellen betyder, at Rådet vil kunne opfordre lande til at skabe rammer, der sikrer tilstrækkelige mindstelønninger – MEN uden bindinger. Det virker altså til, at Kommissionen har lyttet til de kritiske røster fra Danmark.

Så langt så godt, men spørgsmålet om mindsteløn kan i værste fald stadig havne ved EU-domstolen. Og så har vi et problem. Der skal kun én arbejdstager i EU til at klage, før domstolen principielt kan afgøre, at Danmark skal indføre lovbestemt minimumsløn. Det vil i praksis betyde et farvel til den danske model.

Derfor kommer Venstre til at kæmpe til det sidste for, at EU dropper planer om en mindsteløn i EU og ny lovgivning på området, så vi kan bevare den danske model. For det er hverken godt for de europæiske arbejdsmarkeder eller for vores danske model, hvis EU skal blande sig i lønniveauer, der kan aftales mellem arbejdsmarkedets parter.