Droner kan udløse flyhavarier i Danmark

Foto: Marianne Nielsen
Claus Larsen og Erik Skovbjerg fra Vig demonsterer den drone de har bygget, som skal hjælpe beredskabet i vestsjælland med at bekæmpe store brande. Foto: Marianne Nielsen
Claus Larsen og Erik Skovbjerg fra Vig demonsterer den drone de har bygget, som skal hjælpe beredskabet i vestsjælland med at bekæmpe store brande. Foto: Marianne Nielsen

Fra udlandet kommer der jævnligt beretninger om, hvordan hobbydroner har forstyrret luftfartssikkerheden. Eksempelvis har Washington Post offentliggjort 25 episoder, hvor droner har været til fare for flysikkerheden, og umiddelbart før jul beskrev den engelske avis The Guardian en episode, hvor en drone var ved at kollidere med et passagerfly under indflyvning til Heathrow Lufthavn i London. Ifølge Paul Hulme Harrison, formand for Ingeniørforeningens Flyvetekniske Selskab, IDA FLY, er det et spørgsmål om tid, før vi ser lignende episoder på dansk grund.

"Vi har desværre eksempler på, at personer bruger laserpenne, som de retter mod flyenes cockpit, når der lægges an til landing i lufthavne til fare for flysikkerheden. Med den vækst der er i salget af hobbydroner herhjemme, kan jeg godt være bekymret for, at det kun er spørgsmål om tid, før vi ser de første episoder, hvor droner generer eller ligefrem kommer bekymrende tæt på passagerfly," siger Paul Hulme Harrison.

Og et sammenstød mellem en lille hobbydrone og et passagerfly er på ingen måde ufarligt.

"Trods deres beskedne størrelse kan dronerne ramme flyenes propeller, blive suget ind i jetmotorerne, eller beskadige flyenes vinduer med fare for de ombordværendes sikkerhed. Selv om dronen flyver langsomt, flyver flyet hurtigt, og det er den samlede kollisionshastighed, der afgør, hvor alvorlige konsekvenser et sammenstød får," siger Paul Hulme Harrison.

"Der findes danske tilfælde, hvor uheldige kollisioner med småfugle har medført, at flyets hastighedssensorer er sat ud af spil, og piloten har været tvunget til at vende om og foretage en sikkerhedslanding. Et sammenstød med en drone er en langt alvorligere sag. Selv små hobbydroner indeholder metaldele, som kan gøre langt større skade på vitale dele af et passagerfly," siger han.

Trafikstyrelsen har formuleret klare regler om flyvning med droner, og i øjeblikket er en tværministeriel arbejdsgruppe i gang med at formulere et nyt regelsæt. Men mange mennesker, der køber en drone, kender ikke de gældende regler. Ifølge dem er det eksempelvis ulovligt at flyve med droner tæt på bymæssig bebyggelse og hen over folkemængder. Og droner må ikke komme i luften i en afstand af fem kilometer til lufthavnenes landingsbaner.

"Episoderne fra udlandet er stærkt bekymrende. Enhver, der anskaffer sig en drone, bør sætte sig grundigt ind i reglerne og overholde dem. Man kan også argumentere for, at der skal følge oplysningsmateriale med, når man sælger en drone herhjemme. Man skal i hvert fald vide, at styrer man en drone, er man ansvarlig, hvis reglerne overtrædes og dermed sætter andres liv og førlighed i fare," siger Paul Hulme Harrison.