Domstol dropper sag mod Berlusconi-advokat

Domstol i Italien opgiver en sag mod en korruptionsdømt advokat for premierminister Silvio Berlusconi. Muligvis slipper Berlusconi også i lignende retssager.

Italiens øverste appeldomstol har droppet en sag mod en britisk advokat, som er dømt for at tage mod bestikkelse fra Italiens premierminister, Silvio Berlusconi.

Afgørelsen kan betyde, at lignende sager mod Berlusconi også trækkes tilbage.

Appeldomstolen skulle torsdag mødes til den afsluttende behandling af en fire og et halvt år lang fængselsdom til advokat David Mills, som i 1997 tog mod bestikkelse af Berlusconi for at lyve ved en retssag mod Berlusconi.

Dommerne tog imidlertid ikke stilling til skyldsspørgsmålet, idet sagen i juridisk forstand er forældet.

Forinden havde anklageren i sagen, Gianfranco Ciani, bedt domstolen opgive sagen. Ciani sagde, at begrundelsen for at trække sagen tilbage er rent "teknisk", da det er usikkert, hvornår sagen mod David Mills er forældet i juridisk forstand. Det samme gælder lignende sager mod Berlusconi.

Gianfranco Ciani rejser ikke tvivl om, at David Mills har modtaget penge fra Berlusconi. Men han mener ikke sagen kan afsluttes, når der er tvivl om retssagens gyldighed og forløb.