Derfor strejker vi?

Hvorfor strejker sygeplejerskerne? Hvorfor bliver sygeplejersker i jobbet?

Alle har hørt vores krav om 15 pct. lønstigning over tre år og ønsket om en ligelønskomission.

Lønforskellen mellem en sygeplejerske og en person på tilsvarende uddannelsesniveau er på 27 pct. Hvorfor bliver vi så i jobbet?

Fordi vi kan lide den store mangfoldighed i vores fag både i forhold til den enkelte patient og pårørende og i samarbejdet med andre faggrupper.

Sygeplejersker har en bred viden om sygdomme og menneskers reaktioner ved sundhed og sygdom.

Vi yder en målrettet indsats i forhold til kroniske syge. Vores arbejde indebærer primær forebyggelse, tidlig opsporing af sygdomme/komplikationer, effektiv behandling og løbende opfølgning. Arbejdet kræver, at vi er kommunikative, kan skabe tillid og er gode til at aflæse menneskers behov og reaktionsmønstre, støtte og vejlede til hensigtsmæssig levevis m.m.

Det kan vi! Vi har en meget stor glæde ved at kunne hjælpe andre mennesker i forståelsen af egen sygdom og egen indsats i behandlingen – samtidig med at livskvaliteten bevares.

Al den mangfordighed og glæde i jobbet skal udbredes, for vi ønsker, at et øget antal unge vælger sygeplejefaget. Dette kræver i ligeså høj grad en offentlig anderkendelse i form af en attraktiv løn.

På vegne af en gruppe sygeplejersker på Steno Diabetes Center

Tine Jacobs Kihl

Eggersvej 10

Hellerup