Derfor stinker der omkring Åmarken

Derfor stinker der omkring Åmarken
Foto: Thomas Olsen
Foto:Thomas Olsen 220920
  HOFOR OG HVIDOVRE KOMMUNE INDVIER STOR KLOAKLEDNING
Foto:Thomas Olsen 220920 HOFOR OG HVIDOVRE KOMMUNE INDVIER STOR KLOAKLEDNING

Med jævne mellemrum har beboerne i området omkring Åmarken Station i Hvidovre oplevet kraftige lugtgener. Nu ser det ud til, at forklaringen er fundet – og at der gøres noget ved det.

Borgerne i området har igennem længere tid oplevet gener med lugt af kloak. Grundejerforeningen Strandøre har eksempelvis henvendt sig om lugtgenerne.

Hvidovre Kommune har været på tilsyn og vurderer, at lugtgenerne kommer fra Hofors pumpestation på Åmarkvej.

Pumpestationen har en pumpebrønd bagerst på grunden, der blot er overdækket med riste, som ikke forhindrer luftudveksling med omgivelserne. Når pumperne begynder at pumpe spildevandet videre til renseanlægget, opstår der turbulens i spildevandet, og der opstår lugtgener, når svovlbrintegasserne spredes.

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for pumpestationen, og har bedt Hofor om en handleplan, så systemet bliver lukket og får filtreret udluftning.