Der er meget i vejen

Anden etape af kommunens infrastruktur-projekt er gået i gang. Frem til 2009 er der hvert år afsat 140 millioner kroner til renovering af fortove, cykelstier, veje, belysning samt vand- og kloaksystemer. Og det stopper ikke her.

Afspærring, gravemaskiner, svedige arbejdere, vanskelige adgangsforhold, omkørsel samt støj og larm. Sådan ser situationen ud mange steder i kommunen netop nu.

Det er alt sammen led i Gentofte Kommunes store projekt med at renovere infrastrukturen.

"Projektet giver naturligvis gener for de borgere, der bor og færdes i de områder, hvor arbejdet står på. Derfor gør vi meget ud af at informere i god tid om, hvad der skal ske og ikke mindst hvornår vi kommer til de enkelte områder. Informationen har åbenbart hjulpet, for det er faktisk meget få borgere, der ringer og klager," siger Ole Philip, park- og vejchef i Gentofte Kommune.

Fuld skrue på

Arbejdet er i år kommet i gang med en måneds forsinkelse på grund af den lange vinter. Men nu er der sat fuld skue på, og trods en sammenpresset tidsplan forventer man at nå de opstillede mål inden udgangen af november.

Meget af arbejdet sker i forlængelse af Nesa's kabellægning. Nesa lagde sidste år 7 km el-kabler i jorden og skal i år kabellægge yderligere 45 km af de i alt 230 km el-kabler, som skal i jorden som afløsning for luftledningerne.

Når Nesa har gravet op til kabellægning og fibernet, følger kommunen efter med fortovsrenovering.

"Borgerne vil naturligvis helst have udført arbejdet i ét hug, og vi forsøger efter bedste evne at følge Nesa's tempo. Men dels er det umuligt at renovere fortove så hurtigt, dels er det svært at få 3-4 entreprenører til at arbejde på samme strækning. Og det er i øvrigt så dyrt, at det ville skævvride kommunens budget, hvis vi skulle renovere alle 45 km. Så i 2006 når vi kun 13 km," forklarer Bo Lindhardt, som har ansvaret for koordineringen af det store projekt, der omfatter vand, kloakker, vejbelægning, cykelstier, fortove og Nesa-kabellægning.

Vand og lys

Også renovering af vandledninger vil så vidt muligt ske sideløbende med Nesa's kabellægning og fortovsrenoveringen.

Gennemsnitsalderen for kommunens vandledninger er 62 år, og nogle er lagt ned før 1918. I følge tidsplanen skal alle udskiftes inden for de næste 30 år.

Når det gælder kloakledningerne, vil de blive renoveret efter akut behov. De værste strækninger vil blive ordnet inden for de næste 10 år.

Også samtlige 45 trafiksignaler i kommunen vil blive udskiftet i løbet af en tre års periode. Signalanlæggene får nyt design, nye lydgiveranlæg og udstyres med en moderne styring, så man fra centralt hold kan skabe en grøn bølge eller fartdæmpende foranstaltninger.

Når det drejer som om renovering af veje og cykelstier, laver man en prioritering af, hvor hårdt medtagne de er. Efterfølgende lægger man ny asfalt på vejbanen, når begge fortove er ordnet.

Mange millioner

I 2006 ser udgiften for de største poster således ud: Spildevand: 38 mio. kr., fortove: 34 mio. kr., belysningsarmaturer: 15 mio. kr., vandledninger: 12 mio. kr., vejbelægning: 4,5 mio. kr., signalanlæg: 4 mio. kr. og cykelstier: 1,5 mio. kr.

Dertil kommer 8,5 mio. kr. til omlægning af Femvejen samt en række andre poster.

Totalt er budgettet 140 mio. kr. for 2006.

Enhver chefs drøm

Også i årene frem til 2009 er der afsat 140 mio. kr. til opgaven.

"Det er uvant, men dejligt at være med. Mens andre kommuner skærer ned, har Gentofte Kommune mulighed for at investere i den fremtidige infrastruktur. Det er enhver chefs drøm at få lov til at være med til at gennemføre et så stort projekt på sit kerneområde.

Til gengæld er det også tiltrængt. Fortove og kantsten er nedslidte og vejene ikke dimensioneret til så mange biler og derfor også nedslidte," siger Ole Philip, som til gengæld ikke vil sige noget om planlægningen efter 2009.

"Det er svært at se længere frem i krystalkuglen. Desuden skal vi gøre os nogle erfaringer. Vi er ikke vant til så store projekter, og skal løbende lave evalueringer for at se, hvad der gik godt og hvad der gik mindre godt."