Den lange stoledans om skattereformen

Siden regeringen fremlagde sit oprindelige udspil til en skattereform, har indholdet ændret sig flere gange i alle forhandlingernes mellemregninger.

Tirsdag 29. maj: Regeringen fremlægger sit udspil til en skattereform. Ud over at et mål om, at de offentlige udgifter skal stige med 0,8 procent årligt, indeholder udspillet også en markant sænkning af rentefradraget, forøgelse af beskæftigelsesfradraget, hævelse af grænsen for topskat og en prisregulering af overførselsindkomster.