Den fulde sandhed om folkeskolerne

I DAGBLADET lørdag var der en artikel, hvor kredsformand Pernille Nørgaard fra Danmarks Lærerforening beskrev situationen omkring de stevnske folkeskoler, og hvor mange lærere, der er flyttet fra skolerne siden 1. august 2014. Jeg synes, at artiklen bar præg af en lidt negativ, ensidig fremstilling – frem for en nuanceret tilgang til situationen.

Historien meldte ikke noget om, hvor mange af de 17 lærere, som flyttede til en anden folkeskole, der flyttede til en anden skole på Stevns.

Jeg har nemlig oplevet, at der er flere lærere, der har flyttet skole internt i kommunen, hvilket kan være med til at ændre det beskrevne billede af situationen.

Ligeledes bliver der ikke nævnt noget om, hvor mange lærere, der er blevet ansat i samme periode, og hvor mange af disse, der er kommet udefra. Det ændre selvfølgelig ikke på det høje timetal lærerne skal levere, eller det totale tal for fraflytningerne, som sikkert stadig er højere end tidligere, men hvad er tallene egentlig fra tidligere år – opgjort i samme periode-længde?

Først ved at sammenligne tallene med tidligere perioder kan vi se den reelle stigning på grund af reformen, det høje timetal og andet, som artiklen beskriver som de afgørende faktorer for fraflytningen.

Jeg fornægter ikke, at ovenstående faktorer er medskyldige, men der bør kigges på de positive sider også, så der kan komme en vis balance i tingene.

Jeg vil samtidig gerne fremhæve, at lærerne på Stevns har gjort et godt stykke arbejde de seneste år og specielt på Hotherskolen, hvor ikke bare lærerne, men også de øvrige ansatte, virkelig har gjort en forskel, stået sammen og virkelig har bidraget til en god og positiv skole.

Som jeg ser det, så går det ikke helt så skidt på de stevnske skoler – vi skal bare have politikerne til at bidrage noget mere, så vi kan styrke folkeskolen yderligere til gavn for alle vores børn. Og så skal man lade være med hele tiden at tale tingene ned, tak.

Torben Rønnebæk

Hårlev