DEBAT: Viderebringer mistro til mine hensigter

DEBAT Jeg vil gerne replicere på læserbrevsindlæg i Det Grønne Område d. 7. maj under overskriften "Vi skal bevare det, der er tilbage" fra Jørgen Gammelgaard, Bredesvinget 9 B, Virum.

Jeg er pikeret over dette indlæg og andre fremførte opfattelser som bygger på uvidenhed og smålighed og åbenlyst har til formål at videbringe en mistro til mine hensigter uden at have belæg, hverken for anklager eller insinuationer.

Eksempelvis antyder skribenten at jeg "lyver", når jeg oplyser, at "gode kokke er vanskelige at finde", men det er virkelighed, og hvis Hr. Gammelgaard og andre, som måtte betvivle dette forhold søger lidt i medierne, vil det nemt lade sig dokumentere.

Min store "fejl", som jeg beklager, er altså den, at jeg ikke selv er kvalificeret til at gå i køkkenet, men hvis Hr. Gammelgaard skulle melde sin ankomst, så vil jeg dog gerne overveje at gøre en undtagelse.

Skribenten fortæller, at "de sidste restauratører" forsvandt i nattens mulm og mørke" – hvorfor mon det skete?

Måske det af forskellige årsager var vanskeligt at skabe en rentabel forretning allerede dengang! Hvilke forhold, som iøvrigt gjorde sig gældende, er jeg ikke direkte detaljeret vidende om, men jeg vil tro, at Du Hr. Gammelgaard ved at udføre lidt detektiv arbejde kan søge oplysninger herom.

Lottenborgs møbler er købt på auktion og ikke på et loppemarked!

Lad mig bemærke at kroen var tømt for inventar af enhver art efter kroens konkurs under seneste forpagter og uanset at Du Jørgen Gammelgaard som smagsdommer-skribent ikke synes om møblerne, kan jeg oplyse, at det trods alt koster mange penge at indrette ca. 700 m2, og at denne udgift kun kan give logisk mening i forhold til planlagt krodrift.

Jeg kan også oplyse, at den nuværende indretning efter det til mig oplyste trods alt siges at være bedre end det inventar tilhørende konkursboet, som blev udbudt til salg af kurator for en slik med en beskrivelse som værende "meget træt".

Det er herudover afholdt væsentlige udgifter til forskellige renoveringsarbejder, herunder en bekostelig renovering af et professionelt restaurantkøkken, og en sådan udgift kan åbenlyst ikke give mening hvis formålet, således som skribenten insinuerer, har været andet end krodrift. Om ønsket kan jeg gerne oplyse yderligere om øvrige, og væsentlige udgifter.

Jørgen Gammelgaard oplyser at have spurgt en nabo om Lottenborg – modtaget "et smil og en hovedrysten" og har derefter draget sine mistroiske konklusioner som altså omfatter, at jeg skulle have haft en skjult dagsorden, som handler om "profit".

Men, min gode Jørgen Gammelgaard – Du har IKKE besværet dig med at rette henvendelse til mig, når du "har set ejeren nyde kaffe udenfor".

Hvis du havde spurgt, så ville jeg gerne have besvaret dine spørgsmål, og så kunne jeg i bedste fald have undgået at blive udsat for mistænkeliggørelse.

Men måske du er et menneske, som ikke kan finde bedre at bruge din tid til end at skrive ondskabsfulde læserbreve, og jeg vil tillade mig at gætte på, at det nok ikke er første gang, at du har fundet et emne at være utilfreds med og herefter ladet dette komme til udtryk i læserbreve m.m. Det gør mig trist og ærgerlig. Til orientering kan jeg oplyse, at en eventuel tilladelse til konvertering til boliger ikke tilnærmelsesvis vil kunne dække de omkostninger, jeg har haft i det 8 årige forløb siden jeg købte Lottenborg.

Du skriver "Lad os få Lottenborg tilbage i den gamle stil"!!!

Jeg påtog mig en opgave, da jeg købte Lottenborg af kommunen i 2010, og jeg kan kun beklage, at jeg indtil videre ikke har løst opgaven. Jeg vil dog sige, at jeg i modsætning til Hr. Gammelgaard har forsøgt, og at jeg fortsat arbejder på at få det til at ske. Til almindelig orientering kan jeg også oplyse, at jeg i øjeblikket er i dialog med en kok om et muligt partnerskab, og læserne af dette indlæg må hjertens gerne krydse fingre for et lykkeligt udfald.

Den kloge Hr. Gammelgaard mener også at vide, at annoncering er en nødvendighed, men jeg vil gerne gentage som tidligere fortalt, at det ikke giver mening at annoncere et produkt, som ikke kan eksistere – uden at der er en dygtig og pålidelig kok til at fremstille produktet.

Afslutningsvis kan jeg oplyse Hr. Gammelgaard om, at vi dog fortsat holder åbent til frokost lørdage og søndage og endvidere til aftalte arrangementer, og at Hr. Gammelgaard og andre, som ønsker at bidrage til Lottenborgs fortsatte eksistens, skal være velkomne som gæster. Måske Hr. Gammelgaard vil oplyse, om han nogensinde har været gæst på Lottenborg i de sidste otte år og dermed vist anden interesse end den, som nu kommer til udtryk i læserbrevet.

Jeg vil iøvrigt oplyse, at jeg gerne besvarer alle høflige henvendelser, som rettes til kroens mail.