DEBAT: Trafiksikker adgang til Kongevejscentret

Den langvarige renovering af Usserød Kongevej ved Kongevejscentret er nu endelig ved at være færdig.
Den langvarige renovering af Usserød Kongevej ved Kongevejscentret er nu endelig ved at være færdig.

Af Torben H Rohde, Hørsholm Park 10, Hørsholm:

Mange tak for Lisbeth Dalgaards indlæg i Ugebladet af 12. januar vedrørende såvel håbet som arbejdet med forhåbentlig snart at skabe og sikre trafiksikkerhed omkring Kongevejscentret.

Dejligt at Centerforeningen arbejder med sagen. Lisbeth Dalgaard berører i sit indlæg mange spændende detaljer; men undlader fuldstændig at fortælle læserne, hvorledes kunder til fods på sikker vis kan krydse Kongevejen til og fra f.eks apoteket og de andre butikker, der ligger på vestsiden af Kongevejen?

Der er selvfølgelig ikke plads til at nævne alle detaljer i et indlæg; men sikker passage over Kongevejen er vel væsentligere end træer og anden beplantning.

Borgerne har brug for et overgangsfelt og gerne lysreguleret. Det er enklere nu at gennemføre det, for man har allerede lavet en helle ude på midten af Kongevejen mellem øst- og vestsiden. I forbindelse hermed savnes der også en kundevenlig adgang ind til Kongevejscentrets pP-plads, så folk ikke skal ligge og kravle over der kundeuvenlige hegn.

Jeg er rimelig overbevist om, at ikke alene kunderne; men også de enkelte forretninger på begge sider af vejen vil hilse en forbedret krydsningsmetode over Kongevejen velkommen – på forhånd mange tak og venlig hilsen.