DEBAT: Solcellepark Dalby Huse og Klimarådet

Ralph Sonne, Tulipanvej 8, DK 3600 Frederikssund, forfatter, cand.scient. i biologi, geografi og geologi.

debat I Freistat Bayern skal alle nye bygninger være energiaktive (producere energi) og ved udskiftning af tage gælder det samme. Det sker i et samarbejde mellem stat, kommuner og borgere for at nå de optimale løsninger. I Danmark er alt jo kompliceret, og i Frederikssund taler man gerne om naturen, men det forbliver ved snakken og nogle fine brochurer. Og værst af alt følger man ikke den levende naturs love. Snarere bygger man løs, som om det er et mål i sig selv at forbruge naturressourcer til dette på bekostning af landskaber og økosystemer.

Man forstår godt, at Klimarådet er frustreret over, at Byrådet ikke for længst har opprioriteret sin indsats for natur og miljø fra 0 til fx 5 på en skala til 10. Og at Klimarådet derfor føler sig nødsaget til at støtte idéen om en mega solcellepark på ca. 175 hektar ved Dalby Huse. Det står jo pinligt klart, at børnene i skolen lærer om disse emner, og at kommunen fik det første vink med en vognstang i 1978 om at gå i gang med at indføre solvarme (dengang varmt vands anlæg med en effektivitet på ca. 70 %). I de seneste år, som det nuværende byråd hæfter for, har man blandt meget andet forsømt solpaneler og troet, at vækst i bygningsmasse og veje uanset til hvilket formål er et gode i sig selv. Selv kommunens egne udstykninger er sket uden krav om de solpaneler på tagene, som man nu støtter skal placeres på jorden. Hvad er fornuften, visionen og den langsigtede plan nu bag alt dette?

Mig bekendt kan kommuner, boligforeninger og virksomheder udover tilskud også indgå aftaler med solpanelfirmaer om at leje egne tage til brug for solpaneler. Man behøver ikke altid være den første, der som bekendt ofte laver dyre fejl, men behøver man altid være den sidste, og tror man, de tager fejl i Freistat Bayern?