DEBAT: Pressede pædagoger giver for lidt omsorg

NORMERINGER Børn i Halsnæs Kommunes daginstitutioner får for lidt støtte og omsorg. Det har vi længe vidst, men BUPL Nordsjællands vilkårsundersøgelse blandt pædagoger i Halsnæs bekræfter det desværre.

Vi kan desværre kun bekræfte forældrenes opfattelse af den manglende prioritering af børn og pædagogers vilkår i Halsnæs Kommune.

LÆS OGSÅ: DÅRLIGE NORMERINGER I HALSNÆS

9 ud af 10 af de adspurgte pædagoger i Halsnæs svarer, at de indenfor den sidste uge har oplevet at have været for få medarbejdere på arbejde i forhold til arbejdsopgaverne. Pædagogerne vurderer selv, at det blandt andet skyldes utilstrækkelig normering og manglende vikardækning. Det kan vi læse ud af den netop afsluttede vilkårsundersøgelse blandt pædagoger.

Mange af pædagogerne kommer med eksempler på, hvordan det påvirker dem og børnene i hverdagen, og det er langt fra den kvalitet, som vi må kunne forvente af vores dagtilbud.

"Jeg må konstant prioritere, om jeg skal skifte en ble eller løse en konflikt, og jeg må vælge hvilket barn, der har mest brug for en voksen. Vi mangler hænder til at give alle børn tryghed og omsorg," siger en pædagog.

Mere end 8 ud af 10 pædagoger svarer i undersøgelsen, at de var alene med den samlede børnegruppe i perioder af arbejdsdagen dagen før besvarelsen. Det svarer til 81% af pædagogerne, og det tal ligger betydeligt over gennemsnittet i resten af Nordsjælland.

Halsnæs markerer sig desværre særligt negativt i sammenligning med nabokommunerne i denne undersøgelse, som desværre blot bekræfter vores opfattelse af den generelle prioritering af 0-5 årsområdet i Halsnæs.

Vi er stærkt bekymrede for, hvad denne manglede prioritering af området kommer til at betyde for både børn og pædagoger, som nægtes den nødvendige tid til omsorg og nærvær. Vi kan derfor kun bakke op om forældrenes opråb, for der er i den grad brug for en genopretningsplan i Halsnæs. For situationen er nu, at uanset hvor hurtigt pædagogerne løber, har de ikke mulighed for at opfylde alle børns behov.

Hvis Halsnæs Kommune ønsker at prioritere børn og unge og tiltrække børnefamilier til kommunen, så må vi anbefale, at de som minimum går efter BUPL's bundgrænse for normering. Og det betyder, at der skal ansættes, hvad der svarer til 47 fuldtidspædagoger i kommunens dagtilbud på 0–5 årsområdet. På den vis vil de leve op til minimumsnormeringer på 1:3 og 1:6 og samtidigt kunne levere en bedre kvalitet med 80% uddannede pædagoger. Omregnet til kroner og ører, så mangler Halsnæs Kommune at levere kvalitet til børn, forældre og pædagoger for 18 millioner kroner.