Debat: Kære Inga, tak for din interesse

Henriette Ritz Kylmann (S)

Kandidat til byrådet i Ishøj

Ishøj: Kære Inga Ruth Wilinga, tak for din interesse for Socialdemokraterne.

Som ny kandidat til byrådet, er min primære interesse at tale om nutiden og fremtiden – i stedet for fortiden.

Du spørger om man kan lægge budget på en ny måde uden borgmesteren. Det korte svar er "Ja". Den uddybende forklarlig er, at Socialdemokraterne har udfordret gældende praksis. Hvor man tidligere har bedt fagudvalgene om at finde besparelser, har Socialdemokraterne, Venstre, SF, DF og Enhedslisten i år besluttet at gøre det på en ny måde. Tidligere har det fx været således, at hvis man havde øget udgifter på ældreområdet, har pengene skulle findes inden for ældre- og handicapområdet. Man har taget fra handicap og psykiatrien, for at undgå besparelser på ældreområdet. Nu skal der samlet set finde et beløb, som man forhandler om. Socialdemokraterne går til budgetforhandlingerne med ønsket om, at tilføre penge til ældreområdet, pga. stigende udgifterne med mange nye (plejekrævende) ældre.

mange nye (plejekrævende) ældre.

En af mine mærkesager er borgerinvolvering. Jeg tror på demokratiet styrkes, når vi involvere flere. Derfor er jeg også glad for Socialdemokraternes forslag, om "Borgerforslag", har bred opbakning i byrådet.

Du har en levende interesse for det parti, som har flest pladser i byrådet. Hvis du vil have ægte indsigt, er der altid plads til flere medlemmer i partiforeningen. Her besluttes hvem der skal være kandidater til byrådet, herunder hvem det er partimedlemmerne vurdere er bedst kvalificeret til at være borgmesterkandidat. Ses vi?