DEBAT: Etablering af cykel- gangsti mellem Fredensborg og Tikøb

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA ©Glaser – stock.adobe.com

Christian de Jonquières (K), Kongevejen 38, Fredensborg

Blandt andet foranlediget af Grethe Troensegaard, Lokalformand for Dansk Fodgænger Forbunds fine indlæg i Frederiksborg Amts Avis helt tilbage til den 11. august 2020 under overskriften "Fodgængere – og cyklister – har et problem" finder jeg anledning til at oplyse, at en lokal initiativgruppe bosiddende i området mellem Fredensborg og Tikøb har rettet henvendelse til mig, som lokal konservativ, med henblik på at drøfte en ide om etablering af en cykel- gangsti mellem Fredensborg og Tikøb.

Ideen og initiativgruppens tankesæt er set herfra slet og ret fremragende. En cykel- gangsti mellem Fredensborg og Tikøb byder på helt unikke naturoplevelser, der vil kunne tiltrække en række cyklende og gående turister til vores smukke lokalområde.

Der er ingen bustransport mellem Tikøb og Fredensborg og det ser heller ikke ud til, at der kommer en bustransport.

Hertil kommer at skolebørn vil få det lettere med henblik på at komme til og fra skole og fritidsordninger efter anlæggelsen af en cykel- gangsti parallelt med den eksisterende vej på ca. 6 km., hvortil kommer, at en styrkelse af cyklist og fodgængerkulturen på bekostning af bilismen vil gavne miljøet og virke begrænsende for CO2 udledningen og samtidig virke fremmende for livskvalitet og sundhed.

En leder i Frederiksborg Amts Avis den 3. september 2020 under overskriften "Den gode fortælling" fortæller om en 5-årig turismeudviklingsplan, hvor det er centralt i planen, at det skal være nemt at bevæge sig rundt mellem destinationerne Kronborg, Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot og hvor det samtidig anføres, at det er et væsentligt parameter hvor forskellige turisttyper skal tænkes ind, de historisk interesserede, de geologisk interesserede og cykel- og vandreturisterne.

Anlægsudgiften skønnes til at være i størrelsesordenen mellem 10 – 20 mio. kr. med en årlig vedligeholdelsesudgift på ca. kr. 150.000,00.

I den forbindelse er der finansieringsmuligheder gennem fonds, EU og statsstøtte.

Jeg vil nu gennem mit politiske netværk i Fredensborg Kommune og i Helsingør Kommune søge opbakning til projektet, ligesom det vil være rigtig fint med opbakning fra Dansk Fodgænger Forbunds lokalafdeling og Cyklist Forbundet i Hørsholm og Fredensborg, som jeg på et velvalgt tidspunkt vil orientere nærmere om projektet.

I den forbindelse er det rigtig fint, at der i det netop indgåede budgetforlig med virkning fra 2020 og resten af budgetperioden er afsat 2 mio. kr. om året til fremme af den grønne transport med gode cykel- og gangstier.